A hatékony védelemhez való jog az Európai Unióban és a joghoz való hozzájutás (2008-2009) | Magyar Helsinki Bizottság
×

Sütik kezelése

ADÓSZÁMUNK: 19013983-1-42

A Magyar Helsinki Bizottság tevékenysége során nagy hangsúlyt fektet a magyar  kirendelt védői rendszer strukturális problémáinak vizsgálatára, a rendszer reformját célzó javaslatok kidolgozására, e célt szolgálja a “Hatékony védelemhez való jog az Európai Unióban és a joghoz való hozzájutás” projektben való részvételünk is. A négy szervezet – JUSTICE, Maastricht UniversityOpen Society Justice InitiativeUniversity of West England – által kezdeményezett összehasonlító kutatás célja, hogy elemezze az egyes uniós országok “jó gyakorlatait”, és megvizsgálja azok alkalmazásának lehetőségeit, és szorgalmazza implementálásukat.

A projekt átfogó célja, hogy biztosítsa a rászoruló terheltek hatékony védelemhez való jogának érvényesülését, az emberi jogok tiszteletben tartását a büntetőeljárás során. A kutatás kilenc európai országban vizsgálja a rászoruló terheltek hatékony védelemhez való jogának érvényesülését a gyakorlatban, különös tekintettel az olyan eljárási jogokkal kapcsolatos jogi és gyakorlati megoldásokra, mint a fegyveregyenlőség elve, a védelemhez való jog, vagy az anyanyelv használatához való jog. A projekt további célja egy olyan, egyszerűen kezelhető kritériumrendszer kialakítása, amelynek segítségével a hatékony védelemhez való jog érvényesülése további jogrendszerek vonatkozásában is értékelhető.

Támogató: Open Society Justice Initiative

 

 

 

További írások

magyar-helsinki-bizottsag

Támogasd te is
a Magyar Helsinki Bizottság tevékenységét adód -val!

Segíts, hogy őrködhessünk
a demokrácia felett,
és hogy Magyarország továbbra is jogállam maradhasson.

Segítsd ügyvédeink munkáját, hogy továbbra is ingyenes jogi segítséget nyújthassanak azoknak, akiknek a hatóságok megsértették emberi jogait.