A kihallgatások audiovizuális rögzítése az Európai Unióban (2018-2019) | Magyar Helsinki Bizottság
×

Sütik kezelése

„A kihallgatások audiovizuális rögzítése az Európai Unióban – a büntetőeljárási jogosítványok érvényesülése felől"  – egy öt országban zajló kutatási projekt, melyben azt vizsgáltuk, hogy a kihallgatások audiovizuális rögzítésének az új Be. szerinti szabályozása és gyakorlata mennyiben felel meg az Európai Parlament és a Tanács a  2013/48 számú irányelvében rögzített követelményeknek. A magyar kutatás keretében ügyvédekkel, ügyészekkel és a nyomozó hatóság képviselőjével készültek interjúk. Kérdéseink arra irányultak, hogy a kihallgatások audio-vizuális rögzítése mennyiben segítheti elő a rendőri munka jogszerűségét, az eljárási jogosítványok – mindenek előtt a tájékoztatáshoz való jog, valamint a fordításhoz- és tolmácsoláshoz való jog – hatékonyabb érvényesülését. Mit gondolnak erről az eljárás szereplői? Lehetnek-e a rögzítésnek esetleges hátrányai a védelem szempontjából? Hogyan működik jelenleg a rögzítés gyakorlata? Melyek a jogszabály és a joggyakorlat kapcsán továbbgondolandó kérdések. A kutatás eredményeit országjelentésben összegezzük 2019. májusában. Továbbá készül egy, az öt ország szabályozását és tapasztalatait összehasonlító tanulmány is.

További írások

magyar-helsinki-bizottsag

Támogasd te is
a Magyar Helsinki Bizottság tevékenységét adód -val!

Segíts, hogy őrködhessünk
a demokrácia felett,
és hogy Magyarország továbbra is jogállam maradhasson.

Segítsd ügyvédeink munkáját, hogy továbbra is ingyenes jogi segítséget nyújthassanak azoknak, akiknek a hatóságok megsértették emberi jogait.