A kormány uniós jogot sértett, amikor nem segített Görögországnak és Olaszországnak
×

Sütik kezelése

ADÓSZÁMUNK: 19013983-1-42

2020. ápr. 02.

A cseh, lengyel és magyar kormány elveszítette az ún. „kvótapert”. Az Európai Unió Bírósága jogerős ítélete megállapította, hogy a három kormány önkényesen, az uniós jogot sértve járt el, amikor 2015-ben nem volt hajlandó az Európai Unió Tanácsa által megállapított számú menedékkérőt átvenni Görögországtól és Olaszországtól. A luxemburgi bíróság kimondta azt is, hogy semmilyen elfogadható oka nem volt annak, hogy a közép-európai országok nem segítettek a szükséghelyzetben lévő társaiknak.

2015-ben a menekültek tömeges megjelenése miatt szükséghelyzet alakult ki Európában. Az Európai Unió Tanácsa előbb 40 ezer, majd 120 ezer menekülő áthelyezését rendelte el Olaszországból és Görögországból a többi tagállamba. Csehország, Lengyelország és Magyarország azonban nem hajtotta végre a Tanács határozatait. A luxembourgi bíróság ítélete ma világossá tette, hogy a három ország kormánya önkényes és az európai joggal ellentétes döntést hozott.

Az uniós bíróság azt is leszögezte, hogy a tagállamok nem hivatkozhattak alappal sem a közrend fenntartásával, illetve a belső biztonság megőrzésével kapcsolatos feladataikra, sem az áthelyezési mechanizmus állítólagos működésképtelenségére, amikor nem hajtották végre az Európai Unió Tanácsának döntéseit.

A tagállamok közti szolidaritás és együttműködés elsőrendű fontosságú, ahogyan az volt a 2015 menekültügyi krízis alatt, most is az a koronavírus-járvány idején. A nemzeti önzésnek vagy a kormányzati önkénynek nincsen helye ilyen válságos időkben. A súlyos, határokon átívelő problémákat így nem lehetséges hatékonyan kezelni, a gondok és a felelősség áthárítása csak tovább növeli a bajt.

A luxembourgi bíróság döntése arra is figyelmezteti a jogból, a kötelességekből aktuális érdekei szerint válogató kormányokat, hogy veszélyhelyzetben felértékelődnek a kötelező jogi normák. Ilyen helyzetekben a szabályok be nem tartása, történjék az egy adott országban vagy a nemzetközi színtéren, különösen nagy károkat tud okozni.

További írások

magyar-helsinki-bizottsag

Támogasd te is
a Magyar Helsinki Bizottság tevékenységét adód -val!

Segíts, hogy őrködhessünk
a demokrácia felett,
és hogy Magyarország továbbra is jogállam maradhasson.

Segítsd ügyvédeink munkáját, hogy továbbra is ingyenes jogi segítséget nyújthassanak azoknak, akiknek a hatóságok megsértették emberi jogait.