Az ombudsman is úgy látja, nagy a baj a 4. módosítással | Magyar Helsinki Bizottság
×

Sütik kezelése

2013. ápr. 23.

A Magyar Helsinki Bizottság április 16-án az alapvető jogok országgyűlési biztosánál kezdeményezte, hogy az ombudsman az Alkotmánybíróságnál (AB) indítványozza az Alaptörvény 4. módosításának megsemmisítését. Ma Szabó Máté - osztva álláspontunkat - az AB-hez fordult.

Jellemző, hogy olyan gyorsan követik egymást a lényeges események a jogállam védelméért folyó utóvédharcban, hogy eddig hírt sem adtunk erről a fontos kezdeményezésünkről. Most, utólag pótoljuk.

Kezdeményezésünkben arra kértük Szabó Máté ombudsmant, indítványozza az Alkotmánybíróságnál, hogy a testület állapítsa meg az Alaptörvény 4. módosításának alaptörvény-ellenességét és megsemmisítését. Álláspontunk szerint az 4. módosítás közjogi érvénytelensége megállapítható, mert

a)    az Alaptörvény alkotmánymódosításra vonatkozó S) cikk (2) bekezdésében foglalt eljárási szabályt az országgyűlés visszaélésszerűen alkalmazta,

b)    az Alaptörvényt elfogadó alkotmányozó hatalom felhatalmazásán túlmenő szabályokat alkotott meg azáltal, hogy

i)    az Alaptörvény szabályozási tárgykörén kívül eső szabályokat foglalt az Alaptörvénybe,

ii)   módosítás feloldhatatlan koherencia-zavarokat eredményez az Alaptörvényben,

iii)  a módosítás csökkenti az Alaptörvényben foglalt alapjogok védelmi szintjét

iv)   a módosítás számos nemzetközi kötelezettséget sért.

Ezek egyikére sincs felhatalmazása az alkotmánymódosító hatalomként eljáró Országgyűlésnek, ezért az közjogilag érvénytelen, ennek jogilag kötelező érvényű megállapítására pedig természetszerűleg az Alkotmánybíróságnak van hatásköre.

Beadványunkat itt olvashatja.

Az ombudsman AB-nek írott indítványát pedig itt!

További írások

magyar-helsinki-bizottsag

Támogasd te is
a Magyar Helsinki Bizottság tevékenységét adód -val!

Segíts, hogy őrködhessünk
a demokrácia felett,
és hogy Magyarország továbbra is jogállam maradhasson.

Segítsd ügyvédeink munkáját, hogy továbbra is ingyenes jogi segítséget nyújthassanak azoknak, akiknek a hatóságok megsértették emberi jogait.