Büntetőjogi Segítségnyújtási Program (2005-2007) | Magyar Helsinki Bizottság
×

Sütik kezelése

ADÓSZÁMUNK: 19013983-1-42

A kirendelt védői rendszer elemzése

25A nehéz anyagi helyzetben levő terheltek jogi segítséghez való hozzájutása a büntető eljárásjog egyik fontos garanciális kérdése, az arra rászorulók ingyenes és kellőképpen hatékony jogvédelmének biztosítása állami kötelezettség. A Magyar Helsinki Bizottság Büntetőjogi Segítségnyújtási Programja az empirikus kutatások és a büntetőeljárás résztvevőinek tapasztalatai alapján azt vizsgálta, hogy a magyar kirendelt védői rendszer a gyakorlatban megfelel-e ezen követelményeknek, biztosítja-e a kellően hatékony védelmet a rászoruló terheltek számára. A 2007-ben lezárult kísérleti program keretében a Magyar Helsinki Bizottság megbízott ügyvédei 120 esetben biztosítottak büntető védelmet az elsőfokú eljárás befejezéséig olyan, anyagilag rászorulónak tekinthető terhelteknek, akik számára a az adott büntetőeljárásban a védelem kötelező volt.

A programban a rendőrség részéről három budapesti szerv, a BRFK VI-VII. Kerületi Rendőrkapitányság, a BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányság, valamint a BRFK Vizsgálati Főosztálya vett részt, míg a védelmet budapesti, büntetőjogi tapasztalattal rendelkező ügyvédek látták el, akiknek a honoráriumát a Magyar Helsinki Bizottság fizette meg. A program keretében az érintett rendőri szervek vállalták, hogy a fogvatartott terheltek első kihallgatása előtt értesítik a Magyar Helsinki Bizottságot, a Bizottság pedig vállalta, hogy a terhelt számára másfél órán belül biztosítja az ügyvédet. Így a terheltek a hatósággal való első találkozásukkor is – ami általános tapasztalat szerint ügydöntő lehet – magas színvonalú jogi tanácsadásban és képviseletben részesülhettek. A program keretében nyújtott büntető védelem a terheltet egészen az elsőfokú határozat meghozataláig, azaz a rendőrség, az ügyészség és a bíróság előtt is megillette.

A Magyar Helsinki Bizottság álláspontja szerint a kirendelt védő intézménye – amikor a kötelező védelmet államilag finanszírozott ügyvédek látják el – sokszor nem biztosítja a terhelt megfelelő szintű védelmét. A Magyar Helsinki Bizottság Büntetőjogi Segítségnyújtási Programjával e rendszer reformját kívánta elősegíteni. A program tapasztalatait összefoglaló, 2007 júliusában megjelent “Védtelenül” című zárótanulmányban megfogalmazott javaslatok biztosítanák a védők az eljáró hatóságoktól független kirendelését, a felmerülő költségek átláthatóbb kifizetését és az ügyvédi munka minőségének ellenőrzését is.

Támogató: A Holland Királyság Külügyminisztériuma MATRA programja és az Európai Bizottság. A projekt a Holland Helsinki Bizottsággal együttműködésben valósult meg.

***

Védtelenül – Javaslat a magyar kirendelt védői rendszer reformjára

Without Defense – Recommendations for the Reform of the Hungarian Ex Officio Appointment System in Criminal Matters

Háttéranyag a Büntetőjogi Segítségnyújtási Programról

Tájékoztató a Büntetúőjogi Segítségnyújtási Programról

Közlemény az ügyfelvételi szakasz lezárulásáról (2005. február 17.)

A BRFK-val kötött megállapodás

 


Attachments

További írások

magyar-helsinki-bizottsag

Támogasd te is
a Magyar Helsinki Bizottság tevékenységét adód -val!

Segíts, hogy őrködhessünk
a demokrácia felett,
és hogy Magyarország továbbra is jogállam maradhasson.

Segítsd ügyvédeink munkáját, hogy továbbra is ingyenes jogi segítséget nyújthassanak azoknak, akiknek a hatóságok megsértették emberi jogait.